اداره کل امور اداری و مالی مجموعه هایی است که همزمان با تاسیس استانداری به وجود آمده است . این اداره جزء ارکان اصلی استانداری می باشد. و  کلیه امور اداری ، مالی و پشتیبانی در این اداره کل صورت می پذیرد.

در بدو تاسیس این اداره کل شامل اداره امور اداری و مالی بوده و نام اداره کل امور اداری  به نام واحد کارگزینی شناخته می شده است . هرچند با تغییر نام به امور اداری تغییرات چندانی در شرح وظایف آن به وجود نیامده است.

در حال حاضر اداره کل امور اداری و مالی زیر مجموعه معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری ، از پنج زیر مجموعه تشکیل شده است ، که عنوان آن به شرح ذیل می باشد:

الف- اداره امور اداری و رفاه

ب- اداره امور مالی

ج- اداره بودجه و تشکیلات

د- اداره خدمات و پشتیبانی

هـ – اداره دبیرخانه و بایگانی 

در این اداره کل کلیه اقدامات مربوط به استخدام , صدور احکام ( افزایش سنواتی ، ارتقاء طبقه ، برقراری حق عائله­مندی و اولاد و...)،تامین بودجه هزینه ای استانداری و فرمانداریهای تابعه، 

پرداخت حقوق و مزایا ، پرداخت های رفاهی کارکنان ، حضور و غیاب ، آمار پرسنلی ، مسائل مربوط به حقوق و مزایای کلیه کارکنان اعم از رسمی ، پیمانی، مامور و قراردادی ، مسائل

خدمات و پشتیبانی قسمتها و واحدهای مختلف استانداری ، ثبت و صدور نامه های صادره و وارده و سایر امور اداری و مالی انجام می­گیرد.

  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است