اداره کل امور اداری و مالی وظایف بسیاری درخصوص صدور احکام مختلف از جمله افزایش سنواتی ، ارتقاء گروه ، انتصاب ، احتساب مدرک تحصیلی ، پرداخت حقوق و مزایا، ثبت نامه ها و اسناد ،تامین بودجه، تشکیلات، خدمات و پشتیبانی و... به عهده دارد که در ذیل برخی از وظایف این اداره اشاره می نماییم:

الف- اداره امور اداری و رفاه:

  - نظارت بر انجام کلیه امور پرسنلی و اداری کارکنان استانداری، فرمانداریها و بخشداریهای تابعه در حدود اختیارات قانونی.

  - نظارت بر انجام تشریفات قانونی استخدام و اقدام در تهیه و صدور احکام استخدامی در حدود اختیارات تفویض شده.

  - اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و ایجاد تسهیلات لازم در زمینه تشکیل کمیته اجرائی قانون استخدام کشوری.

  - نظارت براجرای قوانین، مصوبات، بخشنامه ها ودستورالعمل دراستانداری وواحدهای تابعه

  - نظارت عالیه بر کلیه امور صدور احکام کارگزینی، استخدام، بازنشستگی، موظفین، مشمولین و....

  - نظارت بر تهیه و تنظیم آمار پرسنلی .

  - نظارت بر امر حضور و غیاب، مرخصی و اضافه کاری کلیه کارکنان.

  - نظارت بر امور واحد رفاه و تعاون و هماهنگی جهت بهره گیری مطلوب کارکنان.

  - نظارت براجرای کلیه آراء صادره ازسوی هیات تخلفات اداری استانداری و دستگاه قضایی کشور.

  - رسیدگی به احکام صادر شده بازنشستگان و موظفین.

  - بررسی پرونده متقاضیان بازنشستگی و تهیه ابلاغ و تعیین حقوق بازنشستگی.

ب- اداره امور مالی:

  - مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای آنها.

  - تهیه و تنظیم کلیه اسناد مالی، چک ها و خلاصه حساب ها و کنترل اسناد تهیه شده جهت ارائه به رئیس اداره امور مالی.

  - تنظیم دفاتر روزنامه، معین، اعتبارات، تعهدات و دفترکل و سیستم های رایانه ای با نرم افزارهای مربوطه.

  -  نظارت بر کار تنظیم صورتحساب های اموال استانداری.

  -  نظارت و همکاری در نگهداری حساب وجوه نقدی و هزینه ها و ثبت در دفاتر.

  - همکاری در تهیه لیست های حقوق، اضافه کاری و فوق العاده های کارکنان.

  - پرداخت کلیه هزینه های اداری و استخدامی با رعایت قوانین مربوط.

  - همکاری در نگهداری حساب اعتبارات و تنظیم اسناد هزینه مربوط به طرح های غیرجاری مرکز آمار ایران در مواقع لزوم.

ج- اداره بودجه و تشکیلات:

  - نظارت بر بررسی تغییرات و اصلاحات  تشکیلات استانداری در سقف پست های سازمانی مصوب ابلاغی  بر اساس حدود اختیارات آنها و با رعایت ضوابط و معیارهای تشکیلاتی و اختیارات تفویض شده به اداره کل اداری و مالی

  - نظارت بر تخصیص پست ها یا مشاغل سازمانی به طبقات رشته های شغلی طرحهای طبقه بندی مشاغل و تعیین گروه شاغلین واحدهای استانداری

  - نظارت بر اجرای طرحها و برنامه های مصوب و ابلاغی شورای عالی اداری و ریاست جمهوری مرتبط با وظایف و اعمال نظارت و هماهنگی لازم در این زمینه

  - نظارت بر انجام اقدامات لازم به منظور واگذاری فعالیتهای مربوط به خدمات فرهنگی ،اجتماعی ،رفاهی و خدماتی استانداری به بخش غیر دولتی بر اساس روشهای تعیین شده در قانون و مقررات ذیربط

  - پیگیری و انجام امور مربوط به بهره وری استانداری

  - نظارت  بر جمع آوری و تهیه اطلاعات مربوط به نظام اداری مورد نیاز واحد های بخشی و سایر واحدهای مرکزی

  - نظارت بر تکمیل فرم های تنظیم بودجه

  - بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و اخذ توضیحات لازم  از مسئولین امور در مورد بودجه و تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای پیشنهادی استانداری

  - نظارت  بر پیش بینی درآمد و برآورد هزینه  فعالیتها ،طرح ها و برنامه ها

  - اظهار نظر درمورد پیشنهاد واحدها برای استخدام از نظر مالی

  - نظارت بر تعیین تخصیص  اعتبارات فعلی 

  - نظارت  بر متمم بودجه یا پیشنهادات اصلاحی

د- اداره خدمات و پشتیبانی:

  - نظارت بر انجام کلیه امور خدمات و تدارکات استانداری و واحدهای تابعه براساس قوانین و مقررات.

  - نظارت بر حفظ انتظامات داخلی ساختمان و محوطه استانداری.

  - نظارت بر فعالیت های امور خدمات، تدارکات، تاسیسات، نقلیه و انبار.

  - نظارت بر آماده سازی محل های پذیرائی، مراسم و جلسات استانداری.

  - نظارت بر توزیع انواع کالاها، تجهیزات وسائط نقلیه.

  - عضویت در کمیسیون مناقصات و معاملات استانداری و پیگیری های لازم در این زمینه.

هـ – اداره دبیرخانه و بایگانی:

  - مراقبت در چگونگی گردش کار و حسن جریان امور در دبیرخانه.

  - نظارت بر فعالیت متصدیان قسمت دریافت نامه ها، نشریات، گزارشات و مکتوبات اداری واصله به استانداری و تعیین خط مشی کلی در نحوه ثبت و ارجاع آنها به واحدهای ذیربط.

  - ارسال نامه ها و گزارشات مستقیم به عنوان مقام استاندار و یا معاونین استانداری به دفاتر آنان.
 
  - نظارت بر فعالیت مسؤلین امور دفتری، بایگانی و ماشین نویسی در انجام امور جاری دبیرخانه، کوشش در رفع مسائل و مشکلات آنها از طریق مقام مافوق.

  - نظارت بر نحوه ارسال نامه ها و مدارک به خارج از استانداری شامل آماده سازی آنها از لحاظ شمارش اوراق، لاک و مهر و سایر تمهیدات خروجی.

  - پیگیری امور ارجاعی از سوی حوزه استاندار و یا معاونین و مدیران کل در خصوص ردیابی نامه ها و اعلام نتایج به مقامات مذکور.

  - ارائه پیشنهادات اصلاحی به مقامات مافوق در جهت رفع تنگناها و مشکلات موجود و بهینه نمودن گردش امور و افزایش رضایت شغلی کارکنان و تامین رضایت مراجعین و ارباب رجوع.

  - انجام امور مربوط به ارسال و تحویل نامه های محرمانه.

  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است